Kategoridekiler

 • Nutuk

 • Davranış ,Otellerdeki ikili iletişimler, Misafirlerle yakın temas.

 • İletişim Eğitimi 2. Otel ve Turistik yerlerdeki çalışanların iletişim eğitimi verilmesi.

 • İletişim Eğitimi 1. Otel ve Turistik yerlerdeki çalışanların iletişim eğitimi verilmesi.

 • Otel ve Turistik yerlerdeki yöneticiler için verilen Eğiticilerin Eğitimi 4

 • Otel ve Turistik yerlerdeki yöneticiler için verilen Eğiticilerin Eğitimi 3

 • Eğiticilerin Eğitimi 2, Otel ve Turistik yerlerdeki eğiticilerin eğitimi 2

 • Eğiticilerin Eğitimi, Otel ve Turistik yerlerdeki eğiticilerin eğitimi

 • Turistik Yerlerde ve Otellerde Ön Büro, İngilizce

 • Turistik Yerlerde ve Otellerde Ön Büro, Arapça

 • Turistik Yerlerde ve Otellerde Ön Büro, Almanca

 • Turistik Yerlerde ve Otellerde Ön Büro, Rusça