Whistled Language 2 min

Whistled Language 2 min

Beğenme Sayısı: 0

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kayıtlı unsurumuz Islık Dili konulu İngilizce kısa tanıtım filmi.